Izgradnja vazdušne HFC mreže

Kompanija Montop Pro trenutno radi na izgradnji vazdušne HFC mreže na lokacijama: Veternik, Futog i Novi Karlovci. Svi radovi teku predviđenim tokom i biće završeni u skladu sa dogovorenim rokovima.