NAŠ TIM


Dragan Dakić

Generalni direktor Montop Pro


Zadužen za strategiju poslovanja firme. Poslovni odnosi, ugovori sa novim klijentima.
Uspeh svake kompanije leži u ljudima. Tim je uvek važniji od pojedinca, koliko god on sjajan bio.

SEKTOR KOMERCIJALNIH POSLOVA


Marija Dugić

Direktor sektora komercijalnih poslova i strateških nabavki


Zadužena za organizaciju i realizaciju strateških komercijalnih nabavki, procenu i selekciju dobavljača, pregovaranje i prodaju proizvoda/usluga u oblasti telekomunikacija.
Timski rad je sposobnost zajedničkog rada na zajedničkoj viziji. To je sposobnost da se indvidualna dostignuća usmere prema kompanijskim ciljevima. To je gorivo koje omogućava ljudima da ostvare izvanredne rezultate.

SEKTOR TEHNIKE


Vukašin Bulatović

Direktor sektora tehnike


Zadužen za nadzor radnika na terenu. Logistika i poslovni zadaci za tehničare.
Aktivno brinemo o našim zaposlenima i njihovoj individualnosti, istovremeno negujući kulturu otvorenog dijaloga i timskog rada.

Ivan Aleksić

Menadžer projekta


Zadužen za učestvovanje u izradi glavnih projekata u oblasti optičkih mreža sa rukovodiocem projekta uz planiranje projektnih rokova, optimalnih rešenja i njihove izvodljivosti i budžeta projekata, redovan obilazak svih lokacija gde se projekti izvode.

SEKTOR TEHNIČKE PRIPREME


Miroslav Pilipović

Rukovodilac službe tehničke pripreme i nadzora


Zadužen za organizaciju službe za tehničku pripremu i obračune, praćenje propisa iz oblasti građevine.
Ono što vodi i vuče svet, nisu lokomotive, nego ideje

SEKTOR LOGISTIKE


Svetislav Čović

Menadžer logistike


Planiranje, organizacija i kontrola procesa transporta, skladištenja, fakturisanja i magacinskog poslovanja.
Snovi nisu da se sanjaju, nego da se žive!

SEKTOR JAVNIH NABAVKI


Bojana Kartalija

Rukovodilac sektora javnih nabavki


Zadužena za analizu cena prema tenderskoj dokumentaciji, sastavljanje ponuda za slanje naručiocima, analiza ponuda dobijenih od dobavljača, praćenje portala javnih nabavki i identifikacija javnih nabavki iz domena preduzeća, pripremu tenderske dokumentacije, sastavljanje ponude i formiranje cene za ponudu.
Kreativan čovek motivisan je željom da postigne, a ne željom da pobedi druge

ADMINISTRACIJA


Lidija Babić

Referent za administrativne poslove


Zadužena za administrativne poslove, saradnju sa internim knjigovodstvom, komunikaciju sa klijentima, dobavljačima i saradnicima.

IT SEKTOR


Slaviša Ćulibrk

Direktor IT sektora


Zadužen za implementaciju interne IT strategije, održavanje i razvoj IT sistema, hardware/software , računarskih mreža

MARKETING


Marija Vujanović

Marketing menadžer


Zadužena za razvoj i primenu PR strategije kompanije, promociju brenda kompanije na tržištu, formiranje plana PR aktivnosti, rad sa društvenim mrežama, pisanje i objavljivanje članaka, saopštenja za štampu, vesti, intervjua i službenih poruka u medijima i na web stranici kompanije, organizacija događaja, specijalizovanih seminara, konferencija, kao i analizu i procenu efikasnosti PR kampanja