Optičkim kabelom do korisnika - budućnost je stigla

Montop Pro je začetnik projekta razvoja najsavremenijih optičkih telekomunikacionih mreža u Srbiji. Na teritoriji Novog Sada i šire svojim korisnicima nudimo kablovski i internet priključak preko mreže optičkih kablova i time pružimo najkvalitetnije servise iz naše ponude. Visoko sofisticirana oprema je garant pouzdanosti našeg sistema. Servis FIBER je namenjen poslovnim i individualnim korisnicima.

Fiber-to-the-Business (FTTB)

Usluga Fiber-to-the-Business (FTTB) namenjena je korisnicima koji imaju potrebu za simetričnim brzinama pristupa globalnoj mreži interneta. U ovu uslugu korisnicima je obezbeđena jedna statička javna IP adresa.

Fiber-to-the-Home (FTTH)

Fiber-to-the-Home (FTTH) usluga namenjena je individualnim korisnicima na teritoriji Novog Sada i Čelareva. Korisnicima FTTH usluge na raspolaganju su i standardni paketi kablovske i dodatni paketi namenjeni FTTH korisnicima.