TELEKOMUNIKACIJE


Montop pro doo je u mogućnosti da ponudi usluge inženjeringa za kompleksne projekte, koji zahtevaju integraciju znanja i iskustava iz različitih oblasti. Kadrovski i tehnološki smo opremljeni za upravljanje svim fazama projekta, od planiranja, razvoja i projektovanja, do njegove realizacije, praćenja i analize.
Od osnivanja, kompanija Montop Pro doo bavi se izgradnjom pristupnih mreža za fiksnu telefoniju kao i izgradnjom optičkih spojnih puteva i isturenih stepena. Spadamo u grupu najbitnijih partnera kompanije Telekom Srbija za ovu oblast.

Dosadašnje iskustvo kompanije Montop pro doo u oblasti izgradnje optičkih telefonskih mreža obezbedilo nam je reputaciju kompanije koja pripada izuzetno uskom krugu firmi koje se uspešno bave izgradnjom i montažom optičke infrastrukture. S obzirom na to da zahtevi korisnika u fiksnoj telefoniji rastu, operateri se suočavaju sa teškim odlukama i zahtevnim rešenjima obezbeđivanja sve šireg dijapazona usluga.
Montop pro doo izvodi građevinske i montažne radove za potrebe polaganja telekomunikacionih kablova u pristupnim mrežama ( bakarni i optički kablovi). Opremljeni smo mehanizacijom potrebnom za postavljanje betonskih uporišta za potrebe izgradnje vazdušne razvodne mreže. Bavimo se montažnim radovima na uvlačenju i polaganju kablova, na postavljanju izvodno-razvodnih ormana za podzemnu razvodnu mrežu, izradom nastavaka na svim tipovima bakarnih kablova, izradom protokola merenja na bakarnim i optičkim kablovima i izradom tehničke dokumentacije izvedenog stanja. Naše preduzeće je bilo angažovano na izgradnji nekoliko hiljada kilometara pristupnih mreža u svim krajevima Srbije.

Naglašavamo da smo u potpunosti opremljeni za polaganje, montažu i puštanje u rad magistalnih optičkih pravaca.