NAŠI PARTNERI

Dugogodišnji partneri u realizaciji brojnih projekata iz oblasti telekomunikacija i mrežne infrastrukture

Telekom Srbija MTS

Supernova