Građevinski i montažni radovi na teritoriji Novog Sada

Kompanija Montop Pro započela je montažne i građevinske radove u cilju poboljšanja komunikacione infrastrukture u Novom Sadu. Najveći deo naših kapaciteta biće angažovan upravo na ovim radovima na području Novog Sada.