Digitalizacija korisnika na području opštine Inđija

Započeti su radovi na digitalizaciji korisnika na području opštine Inđija. Svi radovi odvijaju se po predviđenom planu, bez kašnjenja.