Semaforima su regulisani tokovi vozila I pešaka na još jednoj raskrsnici

Gradska uprava za građevinsko zemljište i investicije grada Novog Sada, prepustila je sa punim poverenjem našoj kompaniji Montop Pro izvođenje radova na izgradnji semafora i saobraćajnih površina na raskrsnici ulica Futoške i Nikole Tesle u Novom Sadu.

Radovi su završeni u roku, a semaforima su regulisani tokovi vozila I pešaka na raskrsnici.

Za bezbedan i siguran Novi Sad!