Potpisan memorandum o razumevanju između komapanije Montop Pro i Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu

Kako je “ZA BUDUĆNOST ONIH NA KOJIMA SVET OSTAJE” slogan kojim se kompanija Montop Pro vodi kada su mladi u pitanju, na naše veliko zadovoljstvo, 28.12.2021. godine potpisan je Memorandum o razumevanju između Fakulteta tehničkih nauka i kompanije Montop Pro .

Saradnja između kompanje i fakulteta uređena je na ovaj način radi realizacije programa stipendiranja studenata koji su ostvarili zavidan uspeh prilikom studiranja. Biće obezbeđeni materijalni uslovi za stipendiranje studenata, kroz sticanje stručne prakse uključićemo ih u projekte naše kompanje kako bi stekli i znanje iz praktičnog dela.

Nadamo se da će se ovakvim akcijama pridružiti i ostale kompanije i dati “vetar u leđa” našim mladima.